Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.10.2014 23:59 - Преглед на исляма 18 ( продължение)
Автор: yosavede Категория: Други   
Прочетен: 558 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 24.10.2014 16:15


 продължение..

  „ИЗЛЕЗ ОТ НЕЯ, НАРОДЕ МОЙ!”

„И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й; защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздала. Да! Платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал й дайте"" (Откровение 18:4-7).
Бог предупреждава хората Си, които живеят във Вавилон, да „излязат от нея"" – да бягат, защото тя ще бъде сурово осъдена. Тук откриваме пряко загатване за едно друго старозаветно пророчество относно Вавилон. Еремия 50 и 51 многократно споменава необходимостта да се бяга от Вавилон със същите изрази, както в Откровение. „Бягайте от Вавилон, излезте от земята на халдейците и бъдете като козли пред стадо"" (Ер. 50:8). „Бягайте отсред Вавилон, за да отървете всеки живота си; да не загинете в беззаконието му; защото е време за въздаяние от Господа, Който ще му отдаде
отплата"" (Ер. 51:6). „Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен; оставете го и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвиси дори до облаците"" (Ер.51:9).
Обърнете внимание, че на тези, които са предупредени се казва да бягат „всеки в страната си"". Това е важно. Както древния Вавилон, така и Вавилон от Последните дни е пълен с чужденци и емигранти. Коя арабска ислямска пустинна страна е пълна с многочислена работна ръка, състояща се от чужденци, използвани само за труд, без да им се предложи гражданство?
 
    ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С РОБСТВОТО, РАЗТОЧИТЕЛНИ ВНОСНИ СТОКИ И ТАЕН ГРЯХ

„Горко, горко, велики граде, облечен във висон, пурпур и червен плат и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един час запустя толкова богатство!"" (Откровение 18:16, 17). „На кого ще Ме оприличите и с кого ще Ме сравните и съпоставите, за да бъдем подобни? Онези, които изсипват злато от чувалчето и претеглят сребро с везни, те наемат златар и го правят на бог, пред който падат и се покланят"" (Исая 46:5-6).
Мюсюлманите обсипват идола на черния камък, който те оприличават на Бог, със злато и сребро и падат пред него, както е предсказал Исая. Мека и Медина са отрупани с много злато, скъпоценни камъни и бисери. Арабия е известна също така със своите пазари на злато или сук. Молът на Арабия е база на Златния Сук, който помещава над 450 магазини за бижутерия и злато на едно място. Тайнственият Вавилон се гордее с подобни вносни стоки:
„И земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и
червен плат; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост; и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и елей; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души"" (Откровение 18:11-13). Забележително е, че това са същите вносни стоки на Саудитска Арабия днес. Артикулите могат да бъдат разделени в три категории – но всички те са неща, които тя сама не може да произведе. Трите категории са луксозни   стоки, хранителни стоки – добитък и продукти – и човешки роби. Саудитска Арабия внася хора поради различни причини; някои може би са основателни и законни, но други очевидно не са. По-горе видяхме, че ще има много чуждестранни работници, които ще живеят в Тайнствения Вавилон и които ще имат свободата да избягат. Обаче в същото време ни се казва и че в него ще има много роби. Очевидно те няма да имат свободата да избягат. Макар на мнозина да им се иска да мислят, че робството е отживелица от миналото, то процъфтява в различни форми в много части на света днес. Тайнственият Вавилон внася мъже, жени и деца, несъмнено с цел да поддържа и подкрепя прекомерно разкошния си и греховен начин на живот. Саудитска Арабия е била неколкократно осъждана от многобройни групи, които следят за човешките права, заради ужасното им отношение спрямо огромната си чуждестранна работна сила. Многократно е била докладвана за сериозни проблеми с внасянето на млади жени и деца като сексуални роби. Как би могло това описание да се пригоди, за да подхожда на Рим?

      ТАЕН ГРЯХ И ДРЪЗКА ЦАРИЦА

В пророчеството на Исая и в потвърждение на Откровение 18 относно Блудницата на Вавилон, виждаме, че сред целия й грях и нечестие тя смята, че никой не я вижда: „Понеже си била дръзка в нечестието си и си казала: Никой не ме вижда"" (Исая 47:10). Откровение 18 също описва Блудницата като крайно дръзка. В сърцето си тя се хвали: „Седя като царица, не съм вдовица и печал никога няма да видя"" (Откровение 18:7). Това е потвърдено също и в Исая 47:7-8: „Довека ще бъда господарка… Аз съм – и освен мене няма друга; няма да стоя вдовица, нито ще зная какво е да остана без деца."
"Нейното унищожение „ще дойде върху тебе внезапно, в един ден."" Това никога не се е случвало с древния Вавилон. Неговият упадък и окончателна разруха са били много бавни и постепенни в течение на стотици години. Прекомерният
разкош и поквара на Вавилон от Последните дни, които по мнението на Блудницата никой не забелязва, са характерни за Саудитската монархия, която е известна със своя лицемерен външен живот на публично благочестие и тайна поквара.

ВЪЗРОДЕНАТА ИСЛЯМСКА ИМПЕРИЯ НА АНТИХРИСТ

В продължение на много години учениците, изучаващи пророчествата са били учени, че „Гог―, за когото се говори в Езекил 38 и 39 глави, не може да бъде същият Антихрист/Звяра, за когото се говори в Новия завет. Между изложените причини на спора, че тези двама не могат да са един и същичовек, никоя няма тежест, като важност и значение. В действителност, всяко проучване на текста ще установи, че двамата са една и съща личност. Ако случаят е такъв, това променя всичко в света на популярни библейски пророчества. Ако е възможно да се докаже, че Гог е Антихристът/Звярът, тогава ще стане ясно също, че Антихрист и неговите армии са от Средния изток, а не от Европа, както е популярно да се мисли. Но по-важното, това ще означава, че докато Исус се завърне, ислямът няма да си отиде или изчезне. Вместо бивайки „система на вяра―, която скоро ще бъде „елиминирана―, както мнозина твърдят, ислям е представител на единственото най-голямо предизвикателство, с което Църквата някога се е изправяла лице в лице. Какви са тогава някои от причините да гледаме на Гог и Антихрист/Звяра като един и същи образ? Отговорът е изложен в специфичните резултати от разрушението на Гог и неговите армии, както е дадено подробно в Писанията. Когато отидем на Езекил 38 и 39 глави, ние намираме, че като директна последица от унищожаването на Гог и неговите армии, следните шест събития взимат място. Господното име никога повече няма да бъде осквернено (Езекил 39:7) И ще изпратя огън върху Магог и върху ония, които живеят безгрижно на островите; и те ще познаят, че аз съм ГОСПОД. Ще направя святото Си име познато сред народа Си Израел и няма да оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, святият в Израел. Ето това идва и ще стане, казва ГОСПОД Йехова; този е денят, за който говорих (Езекил 39:6-8).   Как може да е казано, че от този ден нататък, ГОСПОД „няма да позволи святото Му име да бъде омърсено―, буквално точно преди Антихрист и неговото богохулно световно движение да избухне в света? Не само че това прави ГОСПОД   да изглежда лъжец, но също безсилен. Ясно, когато ГОСПОД казва, че Неговото име няма повече да бъде осквернявано, се говори за време, когато Антихрист и неговите богохулни орди   са смълчани в края на неговото кратко царуване на арогантност и богохулство.        
    Оцелелите езически народи ще дойдат до спасително знание за Бога (Езекил 39:6-7) В съгласие с многото ГОСПОДНИ обещания, един ден да доведе много езически народи на земята при Себе Си (Исая 11:9,, 60:14, Псалм 22:27), като непосредствен резултат от унищожаването на Гог и неговите армии, ГОСПОД казва, че „народите ще познаят, че Аз Съм ГОСПОД, святият в Израел""(Езекил 39:7). Някои са се опитвали да умаловажат значимостта на това твърдение, смятайки го за плитко интелектуално признаване на Бога. Но това не отразява справедливо дори и езика на този пасаж. Как може да е казано, че народите ще познаят и признаят, че ГОСПОД Бог, святият в Израел, е единственият истински Бог, по времето, веднага преди те всички да се съберат и заедно да хулят Неговото име, завладеят Неговата земя и убиват Неговите хора? Това просто звучи безсмислено. Този пасаж има смисъл и се разбира правилно, само ако това се случва в края на Голямата скръб, не в началото. Пленниците на Израел ще бъдат избавени (Езекил 39:25-28) След унищожаването на Гог и неговите армии, тези евреи, които преди това са били държани като пленници между езическите народи, ще бъдат освободени – всеки един до последния. Според текста, всеки жив евреин ще се завърне в земята на Израел. Просто няма начин това събитие да може да вземе място точно преди времето, когато Исус каза, че мнозина ще „паднат от меч и ще бъдат откарани в плен между всички народи― (Лука 21:24). Захария казва, че половината от града Ерусалим „ще бъде заточен― (14:2). Ако Господ казва, че нито един еврейски пленник няма да остане заточен, че от този ден нататък всички ще се завърнат, това може да се отнася само до времето, когато Исус се завръща и освобождава еврейските пленници измежду езическите народи. Бог ще излее Духа Си върху Израел (Езекил 39:29) Не само, че ГОСПОД ще освободи еврейските пленници измежду народите, но Той също ще излее Духа Си върху тях. Отново, това става веднага след унищожаването на Гог и неговите армии. Паралелен пасаж, който се намира в Исая, казва: Изкупител ще дойде в Сион и за онези от Яков, които се обръщат от престъпление, казва ГОСПОД. А от Моя страна – ето моя завет с тях, казва ГОСПОД: Духът Ми, който е на теб, и словата Ми които влагах в устата ти, няма да липсват от устата ти, нито от устата на потомството ти, нито от устата на тяхното потомство. От сега и до века, казва ГОСПОД (Исая 59:20,21). С много подобен език, други пророци, също говориха за това последно изливане на Святия Дух върху еврейския народ в контекста на завръщането на Месията (Захария 12;10). Всяко твърдение, че грандиозното изливането на Святия Дух върху еврейския народ предшества идването на Антихрист, произвежда „пророчески хаос―. Единственият начин това събитие да може да се погоди с Писанията, е ако то се случва в края на Голямата скръб, когато Месията се завръща. Оцелелите от Израел ще познаят ГОСПОД завинаги (Езекил 39:22) В съответствие с „ГОСПОД изливащ Святият Си Дух на целия дом на Израел―, Езекил също заявява, че след разрушаването на Гог и неговите орди, дългоочакваното национално спасение и освобождаване на целия Израел, накрая ще се случи.   Апостол Йоан говори какво означава да познаваш ГОСПОД:
„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото Си изпратил (Йоан 17:3). Всяко твърдение, че националното спасение на Израел, тяхното познаване на ГОСПОД завинаги „от сега и до века―, се случва няколко години преди завръщането на Месията, е просто невъзможно. Единственият начин някой да се отнесе справедливо към този пасаж и да види как той се подрежда с многобройните други библейски пасажи, е да го види, като величествена кулминация на последните седем години. Според Писанията, спасението на Израел ще стане, когато техният Месия дойде. Израел ще обитава в земя си завинаги (Езекил 39:26-28) Накрая, като пряк резултат от унищожаването на Гог и неговите нахлуващи армии, целият Израел е напълно и завинаги възстановен в земята си. Както ученият по старозаветните книги, Даниел Л. Блок коментира относно този пасаж: Декларацията на Езекил, че нито един човек няма да бъде оставен, когато Йехова възстанови Своите люде, няма подобна на себе си в Стария завет. Йехова ги възстановява не само напълно и изцяло, но завинаги. Той обещава никога повече да не крие лицето Си от Своите люде. Това събитие ще е просто необяснимо, ако някой го отнесе допреди времето, когато Антихрист нахлува в Израел, погазва Ерусалим и много от обитателите му. Единственият начин тези събития да бъдат правилно разбрани, е в контекста на завръщането на Исус и унищожаването на враговете на ГОСПОД и Неговите хора. Защото всичките тези разрушения могат да се отнасят единствено за времето на завръщането на Исус и установяването на Неговото Месианско царство. Не е възможно Гог и неговите армии да са нещо друго освен Антихрист и неговите армии. В новата ми книга, ―Звярът на Близкия изток: Доказателства за Ислямски Антихрист според Библейските писания"", това пророчество e внимателно и подробно разгледано, както и огромното прoроческо значение на Гог като Антихрист. Както казах, това абсолютно променя всичко в сферата на популярните библейски пророчества. Време е да започнем да работим върху тези драматични изводи.
 
        ВЪЗРАЗЯВАМ, ВАША ЧЕСТ

      Постоянно получавам голям брой възражения от автори, които не искат да се отрекат от предишните си учения. Някои от тях са написали по няколко книги за това, че Рим или Европа е фокусът на библейското пророчество за Последното време. Според тяхното виждане Рим е най-подходящото изпълнение на пророчествата за Тайнствения Вавилон, понеже е разположен върху седем хълма. Истината обаче е, че дори и да възприемем седемте хълма, за които се говори в Откровение 17, като буквални, днешният Рим в действителност обхваща повече от седем хълма. Хълмът на Ватикана не е бил смятан като един от първоначалните седем. Но защо да ограничаваме това определение до Рим? Древният Вавилон наистина е имал седем изкуствени хълма отвътре стените си. Константинопол често е наричан „Вторият Рим"" и също има 7 хълма в границите на територията си. Тези хълмове обаче не бива да бъдат възприемани буквално. Контекстът на пасажа ясно показва, че тези „хълмове"" (по-точен превод е „възвишения"" или „планини"") са царства. „Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седем царе"" (Откровение 17:9). Царете управляват царства, а не планини. Планината е царство, не хълм.       Друго възражение, което често чувам е, че гръцката дума, използвана за мястото, на което бива отведен Йоан, е Еремон и не означава буквална пустиня. Йоан бил отведен в Духа на това място, просто за да види едно видение; мястото било само сцена за това видение. Обаче „Еремон"" според речника на Стронг всъщност означава „пустиня, пустош, пусти места, безлюдни райони, необработена област, подходяща за пасбище.""Онези, които се опитват да твърдят, че пустинята е била само арена за Йоан, за да види видението, са изкарали тази част от Божието Слово като напълно странична и несъществена. Според това тълкувание Йоан би могъл да бъде отведен на Марс или на Луната, за да види видението и това с нищо не би променило смисъла на пасажа. Това е чисто и просто глупаво. Пустинната местност, на която беше отведен Йоан, не е несъществена. В действителност тя е ключов аспект на видението. Пустинята е важно описание на мястото, където жената – Тайнствения Вавилон – може да се открие.      
      Мека е разположена в една пустееща долина заобиколена от планини. Еремон е най-подходящият термин за обрисуване на Мека и е използван из цялото Писание за описване на пустини: „И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята (еремон) – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте"" (Матей 24:26). Това от само себе си подсказва, че смут и фалшиви месии ще дойдат от някаква пустиня. Освен това Йоан не беше отведен в пустинята, за да гледа филм (видение), а за да види една жена/град. Йоан не би бил отведен на място, което да е лишено от връзка със събитието. Това важи и за други подобни случаи на употреба в Писанието:
„Господната ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости"" (Езекил 37:1). Полето не беше декор, а място, където се случи действителното събитие – в една обширна долина, пълна с мъртви сухи кости на евреи. Видението за бъдещия храм също съдържаше място на действие, свързано със събитието: „И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога"" (Откровение 21:10). Планината не беше декор, а мястото, където новият град е разположен – на планина. Същото важи и за Езекил 40: „Чрез Божиите видения ме заведе в Израелевата земя и ме постави върху една много висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град"" (Езекил 40:2). Господ заведе Езекил на най-важната планина за Израел, Храмовия хълм. Той не го отведе на място, което не е свързано със събитието. Накрая, може би най-силният аргумент срещу това, че Рим е въпросният град-блудница, е фактът, че някои европейски страни (Рим, Испания) са споменати конкретно в Библията, но за никоя от тях няма нито един стих, споменаващ за разрушение. Защо ли? Испания е спомената в Римляни 15:24,28, а Рим в Деяния 2:10, 18:2, 19:21, 23:11, 28:14, 28:16; Римляни 1:7, 1:15; Галатяни 6:18; Ефесяни 6:24; Филипяни 4:23; Колосяни 4:18; 2 Тимотей 1:17, 4:22 и Филипяни 1:25. Пророците никога не са споменавали разрушаването на Рим по име. Нима Всемогъщият е забравил да го спомене буквално? И все пак, Той никога не е забравял Арабия по име; тя е спомената в многобройни пасажи. Трябва ли просто да забравим всички тези пасажи, само защото не искаме да противоречим на ученията в толкова много книги относно пророчествата?
Арабия действително има огромно влияние над земните царства и предлага една пристрастяваща и опиваща стока – петрол. Рим няма такова пристрастяващо вещество, което е необходимо на Блудницата, за да гори вечно. Другият довод, които някои изтъкват в полза на Рим е, че продуктите, изброени в Откровение, са стоки, които Рим изнася. Рим произвежда мрамор, злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, лен и т.н. Мнозина смятат, че списъкът от стоки съдържа неща, които градът-Блудница произвежда – мрамор, скъпоценни камъни, фини дрехи. Обаче един по-близък поглед към текста разкрива, че градът -Блудница не произвежда нито едно от тези неща. Всъщност тя е вносител на тези стоки, а не производител:
„И земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им…"" (Откровение 18:11).
Това са продуктите, които градът-Блудница купува от търговците в морето, които наблюдават нейното разрушаване от Червено море. Това е изключително важно, понеже то анулира доводите в полза на Рим. Защо Рим би внасял същите стоки, които той вече произвежда? Всъщност всички саудитски стоки се внасят през Червено море и списъкът на тези стоки отговаря на вносните саудитски стоки напълно – злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, лен, съдове от слонова кост, изящни дървени и медни или бронзови изделия, желязо, мрамор, подправки, парфюми, спиртни напитки, овце, коне, роби и човешки души. Градът-Блудница внася роби, коне и дори слонова кост. Арабия внася всички тези стоки, но Рим – не. Между другото, ако смятате, че Саудитска Арабия не внася вино заради ислямската забрана, помислете отново. Само защото се прави тайно, това не значи, че не се случва.
      И така, какво ще правят поддръжниците на теорията за Рим, след като изследват Откровение 81:17? Дали ще се отрекат от теорията си? Определено се надявам да стане така.      
      АРАБИЯ ОТГОВАРЯ, А РИМ НЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА

  Арабия има огромна чужестранна работна сила, а Рим няма. Освен това Арабия не позволява гражданство за имигрантите, а Рим позволява. Арабия преследва светиите, а Рим не ги преследва. Също така Арабия подкрепя обезглавяването, а Рим – не: „и видях душите на светиите, които бяха обезглавени"". Исторически погледнато, Рим предимно е практикувал изгаряне, удавяне или разпъване на кръст, докато Арабия винаги е обезглавявала вярващите. Налице в Писанието са множество аналогии. Йоан Кръстител, който викал в пустинята, бил обезглавен заради това, че изявил на показ истината. Така ще бъде и преди Христос да дойде отново. „Йоановците Кръстители"" на този свят (християните) ще бъдат жертвани и малцина ще жалеят за тях. Кой днес желае да ни обезглави? Кои са тези едомци-Иродовци от Последните дни? Къде извършват те своите убийства? Кого представлява Саломе, тази Блудница, дъщеря на едомеца? Къде е библейският Едом? Мека упражнява по-голямо духовно влияние с фалшива теология върху повече хора в сравнение с всеки друг град на земята. Днес големи университети като Харвард, Кембридж, Джорджтаун и много други са били купени от саудитите, за да се създадат благосклонни ислямистки програми за системно обучение. Саудитска Арабия изнася радикален ислям до всяка страна в света. Защо днес имаме толкова проблеми с радикалния ислям? Защото Саудитска Арабия е изнесла уахабизма из цял свят. Днес имаме над един милиард души, които се кланят ежедневно към едно изображение в Арабия, докато никой не се кланя към Рим или дори към Ерусалим. Арабия е разположена върху пустиня; Рим не е. Арабия има петрол, а Рим няма. Арабия внася роби; Рим не внася. Арабия внася всичките търговски стоки, конкретно споменати в Откр. 18; Рим не ги внася. И така, направихме пълен кръг. По всички точки изследването ни до този момент ни отведе в една посока. Единствената нация на земята, която точно отговаря на всички описания, необходими за да се квалифицира като Тайнствения Вавилон, е съвсем очевидно, царството на Саудитска Арабия.
Автори :
Джоул Ричардсън и Уалид Шоебат

   


Тагове:   блудница,   ислям,


Гласувай:
0
01. yosavede - Относно различният цвят на пасажи в постинга
24.10.2014 16:17
Не ми е известна причината поради която пасажи в постига ми излизат с различен цвят .За което се извинявам на читателите .
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: yosavede
Категория: Други
Прочетен: 20495
Постинги: 26
Коментари: 10
Гласове: 9
Архив
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031